Удобството на стрийминга - инструмент в борбата с пиратството на филми

HBO GО намери модел, в който да направи стрийминга по-достъпен за масовата аудитория, твърди Димитър Нойков

Коментари